Destinațiile noastre


 • Bologna
 • Milano
 • Dusseldorf
 • Londra
 • București

  • Loading data...
   Data Operator Nr. zbor Origine Aterizare Terminal Observatii
   20.05.2022 RO627 Otopeni 19:20 T1 (Nou)
   20.05.2022 RO629 Otopeni 23:10 T1 (Nou)
   21.05.2022 FR9940 Bologna 9:10 T1 (Nou)
   21.05.2022 FR9935 Dusseldorf 9:55 T1 (Nou)
   21.05.2022 FR7628 Londra 22:30 T1 (Nou)
   22.05.2022 FR9850 Milano 18:40 T1 (Nou)
   22.05.2022 RO627 Otopeni 19:05 T1 (Nou)
   22.05.2022 RO629 Otopeni 23:10 T1 (Nou)
   23.05.2022 RO621 Otopeni 9:05 T1 (Nou)
   23.05.2022 RO627 Otopeni 19:20 T1 (Nou)
   24.05.2022 RO621 Otopeni 9:05 T1 (Nou)
   24.05.2022 RO627 Otopeni 19:05 T1 (Nou)
   24.05.2022 FR7628 Londra 21:10 T1 (Nou)
   25.05.2022 RO621 Otopeni 9:05 T1 (Nou)
   25.05.2022 FR9850 Milano 9:15 T1 (Nou)
   25.05.2022 FR9935 Dusseldorf 10:10 T1 (Nou)
   25.05.2022 RO627 Otopeni 19:20 T1 (Nou)
   25.05.2022 RO629 Otopeni 23:10 T1 (Nou)
   26.05.2022 RO621 Otopeni 9:05 T1 (Nou)
   26.05.2022 RO627 Otopeni 19:20 T1 (Nou)
   26.05.2022 RO629 Otopeni 23:10 T1 (Nou)
   27.05.2022 RO627 Otopeni 19:20 T1 (Nou)
   27.05.2022 RO629 Otopeni 23:10 T1 (Nou)
   28.05.2022 FR9940 Bologna 9:10 T1 (Nou)
   28.05.2022 FR9935 Dusseldorf 9:55 T1 (Nou)
   28.05.2022 FR7628 Londra 22:30 T1 (Nou)
   29.05.2022 FR9850 Milano 18:40 T1 (Nou)
   29.05.2022 RO627 Otopeni 19:20 T1 (Nou)
   29.05.2022 RO629 Otopeni 23:10 T1 (Nou)
   30.05.2022 RO621 Otopeni 9:05 T1 (Nou)
   30.05.2022 RO627 Otopeni 19:20 T1 (Nou)
   31.05.2022 RO621 Otopeni 9:05 T1 (Nou)
   31.05.2022 RO627 Otopeni 19:20 T1 (Nou)
   31.05.2022 FR7628 Londra 21:10 T1 (Nou)
  • Căutare zboruri...
   Data Operator Nr. zbor Destinatie Decolare Terminal Observatii
   20.05.2022 RO630 Otopeni 5:25 T1 (Nou)
   20.05.2022 RO628 Otopeni 19:45 T1 (Nou)
   21.05.2022 RO630 Otopeni 5:25 T1 (Nou)
   21.05.2022 FR9941 Bologna 9:35 T2 (Vechi)
   21.05.2022 FR9936 Dusseldorf 10:20 T2 (Vechi)
   21.05.2022 FR7629 Londra 22:55 T2 (Vechi)
   22.05.2022 FR9851 Milano 19:05 T2 (Vechi)
   22.05.2022 RO628 Otopeni 19:45 T1 (Nou)
   23.05.2022 RO630 Otopeni 5:25 T1 (Nou)
   23.05.2022 RO621 Otopeni 9:30 T1 (Nou)
   23.05.2022 RO628 Otopeni 19:45 T1 (Nou)
   24.05.2022 RO621 Otopeni 9:30 T1 (Nou)
   24.05.2022 RO628 Otopeni 19:45 T1 (Nou)
   24.05.2022 FR7629 Londra 21:35 T2 (Vechi)
   25.05.2022 RO622 Otopeni 9:30 T1 (Nou)
   25.05.2022 FR9851 Milano 9:40 T2 (Vechi)
   25.05.2022 FR9936 Dusseldorf 10:35 T2 (Vechi)
   25.05.2022 RO628 Otopeni 19:45 T1 (Nou)
   26.05.2022 RO630 Otopeni 5:25 T1 (Nou)
   26.05.2022 RO622 Otopeni 9:30 T1 (Nou)
   26.05.2022 RO628 Otopeni 19:45 T1 (Nou)
   27.05.2022 RO630 Otopeni 5:25 T1 (Nou)
   27.05.2022 RO628 Otopeni 19:45 T1 (Nou)
   28.05.2022 RO630 Otopeni 5:25 T1 (Nou)
   28.05.2022 FR9941 Bologna 9:35 T2 (Vechi)
   28.05.2022 FR9936 Dusseldorf 10:20 T2 (Vechi)
   28.05.2022 FR7629 Londra 22:55 T2 (Vechi)
   29.05.2022 FR9851 Milano 19:05 T2 (Vechi)
   29.05.2022 RO628 Otopeni 19:45 T1 (Nou)
   30.05.2022 RO630 Otopeni 5:25 T1 (Nou)
   30.05.2022 RO621 Otopeni 9:30 T1 (Nou)
   30.05.2022 RO628 Otopeni 19:45 T1 (Nou)
   31.05.2022 RO621 Otopeni 9:30 T1 (Nou)
   31.05.2022 RO628 Otopeni 19:45 T1 (Nou)
   31.05.2022 FR7629 Londra 21:35 T2 (Vechi)


  Rute Tarom

  • Oradea - București, în zilele de Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri și Duminică


  Rute Ryanair

  • Oradea-Londra Stansted, în zilele de Marți și Sâmbătă (din 3 iulie 2021);
  • Oradea-Dusseldorf Weeze, în zilele de Miercuri și Duminică (din 3 iulie 2021);
  • Oradea-Milano Bergamo, în zilele de Marți și Sâmbătă (din 3 iulie 2021);
  • Oradea-Bologna, în zilele de Joi și Duminică (din 1 iulie 2021).
   

  Regulament de utilizare a parcării publice din cadrul R.A. Aeroportul Oradea

  1. PREAMBUL

  Prezentul regulament stabileşte regulile generale ce trebuie respectate de către toţi vizitatorii Aeroportului Oradea  şi în special de către conducătorii auto care folosesc parcarea Aeroportului Oradea, în scopul utilizării cât mai eficiente a locurilor de parcare existente şi a fluidizării traficului.

  Prin solicitarea de emitere a tichetului de acces în parcarea Aeroportului Oradea, conducătorul autovehiculului acceptă şi se obligă să respecte condiţiile prezentului Regulament şi a indicatoarelor rutiere din interiorul parcării.

  Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toţi utilizatorii parcării din cadrul Aeroportului Oradea , parcare aflată în administrarea acestuia.

  În cadrul parcării şi pe căile de acces ale Aeroportului Oradea se aplică prevederile codului rutier român care reglementează circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice, respectiv Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002-Republicată, privind circulaţia pe drumurile publice.

  1. DISPOZIŢII GENERALE

  Art.1: În sensul prezentului Regulament, locurile de parcare sunt spaţiile special amenajate şi marcate, delimitate perpendicular sau oblic faţă de marginea părţii carosabile;

          Art.2: Aeroportul Oradea îşi rezervă dreptul de a delimita anumite zone din 

  incinta parcării în care se vor aplica reguli specifice ce exced prezentul Regulament;

     Art.3: Accesul în parcarea Aeroportului Oradea se realizează prin solicitarea şi 

  obţinerea tichetului de acces. Părăsirea parcării se realizează în urma validării şi achitării tarifului de parcare, utilizând tichetul de acces. Părăsirea parcării în lipsa achitării tarifului pentru parcare datorat se sancţionează conform prezentului Regulament;

   

  1. PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE A PARCĂRII CU PLATĂ 

  Art.4: Programul de funcţionare a parcării este:

        Luni – Duminică 

  Durata maximă de staţionare fără abonament este de 30 (treizeci) zile consecutive;

        Art.5: În funcţie de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situaţii excepţionale, Aeroportul Oradea poate restricţiona temporar accesul în incinta parcării;

   

  1.  ÎN CADRUL PARCĂRII SUNT INTERZISE URMĂTOARELE:

  Art.6: Desfăşurarea activităţilor de transport de către persoane neautorizate, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;

  Art.7: Accesul autovehiculelor cu remorcă;

  Art.8: Utilizarea abuzivă şi nejustificată a claxonului;

  Art.9: Parcarea autovehiculelor în afara zonelor marcate ca şi locuri de parcare:

  Art.10: Parcarea autovehiculelor pe căile de acces aferente parcării;

  Art.11: Oprirea sau staţionarea voluntară a autovehiculelor pe fluxurile de intrare / ieşire şi căile de acces în scopul efectuării plăţii contravalorii parcării;

  Art.12: Repararea autovehiculelor;

  Art.13: Circulaţia pe contrasens;

  Art.14: Descărcarea de deşeuri de orice tip;

  Art.15: Poluarea cu substanţe inflamabile sau periculoase;

  Art.16: Distrugerea vegetaţiei existente şi a spaţiilor verzi;

  Art.17: Ocuparea abuzivă a locurilor rezervate persoanelor cu mobilitate redusă (PRM), marcate corespunzător;

  Art.18: Ocuparea abuzivă a locurilor rezervate autovehiculelor tip TAXI, marcate corespunzător;

  Art.19: Utilizarea parcării pentru o perioadă mai mare de 30 (treizeci) zile consecutive, fără abonament achiziţionat în prealabil.

  Pentru autoturismele care nu sunt preluate în acest interval, administratorul parcării are dreptul de a bloca temporar autovehiculul şi ulterior decide ridicarea autovehiculului şi depozitarea acestuia într-un alt loc. Toate cheltuielile aferente parcării, transportului şi depozitării autoturismului, în alt loc agreat de administratorul parcării vor fi recuperate de la proprietarul autoturismului. Până la momentul plăţii integrale a acestor sume, administratorul parcării este beneficiarul dreptului de retenţie asupra autoturismului respectiv;

  Art.20: Părăsirea parcării prin forţarea barierelor sau în alt mod de cât cel specificat în prezentul regulament, contravine prezentelor reguli şi va îndreptăţi administratorul parcării să demareze procedura de recuperare, pe cale legală, a prejudiciului;

  Art.21: Derularea de către persoane fizice sau juridice a oricăror activităţi comerciale, publicitare ori promoţionale fără autorizarea expresă şi prealabilă a Aeroportului Oradea;

  Art.22: Pentru situaţiile descrise mai sus administratorul parcării va proceda la blocarea / tractarea / ridicarea  autovehiculelor aflate în situaţia neconformităţii descrise, eliberarea urmând a se face numai după achitarea contravalorii timpului de utilizare a parcării şi a tarifelor de blocare- deblocare  / tractare / ridicare şi depozitare. Administraţia parcării nu îşi asumă răspunderea pentru prejudiciile ce pot apărea ca urmare a blocării vehiculului şi / sau mutării vehiculului;

  1. OBLIGAŢIILE CONDUCĂTORULUI AUTO, REGULI APLICABILE 

  Art.23: Accesul autovehiculelor în parcare se face numai pe fluxurile de intrare stabilite, fiecare conducător auto având obligaţia de a ridica tichetul din eliberatorul situat în zona barierelor;

  Art.24: Conducătorii auto au obligaţia respectării distanţei minime de 5 m între autovehicule pentru a preveni eventualele accidente şi blocaje;

  Art.25: Pe întreaga durată a utilizării parcării, conducătorul auto are obligaţia de a păstra tichetul de parcare fără a-l deteriora;

  Art.26: Viteza maximă pe aleea de acces şi în interiorul parcării este de 5 km/oră;

  Art.27: Camerele din sistemele TVCI instalate în parcări sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor, înregistrările video nefiind disponibile publicului, decât la solicitarea organelor abilitate;

  Art.28: Paza autovehiculelor nu este asigurată, în tariful de parcare nefiind incluse cheltuieli în acest sens;

  Art.29: În situaţia în care un utilizator al parcării provoacă o daună materială aeroportului (deteriorare de echipamente, distrugere, descompletare, , poluare, descărcare de deşeuri, etc.) contravaloarea materialelor, a echipamentelor şi a manoperei necesare restabilirii situaţiei iniţiale, va fi recuperată de la acesta, pe baza unui deviz de lucrări;

  Art.30: Este obligatoriu ca tichetul emis la intrarea în parcare cu un autoturism să fie folosit şi la ieşire cu acelaşi autoturism;

  Art.31: Este interzis a se lăsa în autovehicule copii nesupravegheaţi, animale de companie nesupravegheate, substanţe inflamabile, obiecte de valoare sau periculoase;

  Art.32: Este interzisă efectuarea în parcare de reparaţii sau orice alte activităţi de mentenanţă auto (ex. schimb de ulei sau antigel, alimentarea cu combustibil, golire scrumieră sau deşeuri de orice natură);

  Art.33: Este interzisă abandonarea sau lăsarea nesupravegheată în incinta parcărilor a diferitelor obiecte precum genţi, bagaje sau colete;

  Art.34: Este interzisă circulaţia persoanelor prin zona barierelor, respectiv spaţiul de acces / ieşire a autovehiculelor în / din parcare. Accesul în parcare şi ieşirea din aceasta  a pietonilor se va face folosind trecerile de pietoni;

    Art.35: Eventualele reclamaţii referitoare la serviciile de parcare vor fi transmise conducerii R.A Aeroportul Oradea, în termen de cel mult 48 de ore de la constatarea situaţiei reclamate, folosind una din următoarele modalităţi;

  • Pe mail, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
  • Prin poştă la adresa R.A Aeroportul Oradea, Calea Aradului nr.80, Jud. Bihor
  • Prin fax la nr.0259/455641

   

  • BLOCAREA SAU RIDICAREA AUTOVEHICULULUI

  Art.36: Parcarea în alte zone, decât cele semnalizate, conferă dreptul administraţiei parcării să blocheze şi / sau ridice sau mute autovehiculul cu suportarea de către posesorul acestuia a tuturor costurilor aferente. Administraţia parcării nu îşi asumă răspunderea pentru prejudiciile ce pot apărea ca urmare a blocării, ridicării sau mutării autovehiculului;

   Art.37: Perioada maximă de timp în care un autovehicul poate staţiona fără abonament de parcare este de 30 (treizeci) zile. După acest interval autovehiculul va fi blocat, ridicat sau mutat, cu suportarea de către proprietar a tuturor costurilor aferente;

  Art.38: Nerespectarea obligaţiilor din prezentul regulament conferă dreptul administraţiei parcării să blocheze autovehiculul în cadrul parcării, cu suportarea de către proprietarul acestuia a tuturor costurilor aferente. Administraţia parcării nu îşi asumă răspunderea pentru prejudiciile ce pot apărea ca urmare a blocării autovehiculului;

  1. DAUNE CAUZATE AUTOVEHICULELOR SAU PARTICIPANŢILOR LA TRAFIC

  Art.39: Administratorul parcării este exonerat de orice răspundere pentru:

  • daunele provocate de nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor, a marcajelor rutiere ori de nerespectarea indicaţiilor agenţilor de securitate şi ale personalului aeroportului;
  • daunele provocate de mişcările barierelor în situaţia nepăstrării distanţei minime de 5m între autovehicule, ori a nerespectării procedurii de intrare / ieşire;
  • accidente rutiere în care sunt implicaţi pasageri, deteriorări sau avarii ale autovehiculelor;
  • prelungirea timpului de utilizare a parcării datorită decalării orelor de decolare / aterizare a aeronavelor;
  • prelungirea timpului de aşteptare la plată sau la bariere în perioadele de vârf de trafic ori cauzat de factori neimputabili aeroportului;
  • orice consecinţă imediată sau ulterioară, directă sau indirectă, a nerespectării prezentului Regulament, a schimbului de tichete sau a refuzului achitării tarifelor de parcare ori a sumelor reprezentând reparaţii ale unor repere deteriorate / distruse / descompletate;

   

  1. TARIFELE  VALABILE ÎN PARCAREA R.A AEROPORTUL ORADEA

             Art.40:    Tarifele aplicabile sunt aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie şi sunt afişate în zona punctelor de plată, respectiv pe site-ul R.A Aeroportul Oradea www.aeroportoradea.ro. Termenii şi condiţiile de achitare a acestora nu pot fi supuse negocierii;

             Art.41:  Timpul de staţionare  în faţa celor 2 terminale este de 1 minut  şi doar în cazuri speciale  (persoane cu dizabilităţi) este de 5 minute;    

             Art.42: Achitarea parcării se face la automatele de plată. După efectuarea plăţii există un timp alocat de 10 minute disponibil pentru părăsirea parcării fără taxă suplimentară;                                                           

   

  1. GRATUITĂŢI

             Art.43: Persoanele cu handicap conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, beneficiază de gratuitate la parcare, în baza documentelor doveditoare;

    Art.44: Parcarea autovehiculelor demnitarilor şi reprezentanţilor Administraţiei centrale şi judeţene beneficiază de gratuitate la parcare, în baza documentelor doveditoare;

   

  1. DISPOZIŢII FINALE

  Art.45: Autovehiculele şi reprezentanţii instituţiilor publice cu competenţe teritoriale: Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul de Poliţie Judeţeană, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Ambulanţa, Parchetul, Serviciul Pirotehnic SRI, Direcţia de Protecţie a Mediului, Consiliul Judeţean Bihor, Instituţia Prefectului Bihor, Primăria Municipiului Oradea, Poliţia Locală, vor avea accesul liber în parcarea aeroportului, pentru rezolvarea sarcinilor care le revin sau la solicitarea administraţiei aeroportuare;

  Art.46: Demnitarii de stat şi reprezentanţii autorităţilor centrale şi judeţene au acces prioritar în parcările aeroportului. Însoţirea demnitarilor şi înalţilor funcţionari ai statului se va efectua de către conducerea aeroportului sau personalul desemnat:

  Autovehiculele folosite de către aceştia vor fi parcate în locuri special amenajate, iar paza va fi asigurată de către personalul propriu cu sprijinul agenţilor de pază ai aeroportului; 

  Art.47: Administraţia aeroportului îşi rezervă dreptul de a aplica măsuri în conformitate cu prevederile legale în cazul constatării încălcării prezentului Regulament.  ACI Europe

  Aeroportul Oradea

  Adresa: Strada Calea Aradului, nr. 80,
  Oradea, Bihor
  Telefon: +40 259 416 082 | +40 259 413 951
  Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  Urmăreşte-ne

  Copyright © . Toate drepturile rezervate Aeroportul Oradea.
  Web Hosting & Design by Weblike PRO | Proper Marketing-Events