Securitate aeroportuară

REGULI DE SECURITATE A AVIAŢIEI CIVILE APLICABILE LA

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL ORADEA

MĂSURI DE SECURITATE AEROPORTUARĂ

              Aeroportul Internaţional Oradea aplică o serie de măsuri de securitate aeroportuară destinate asigurării unui climat optim de securitate pasagerilor pe toată perioada prezenţei acestora în aeroport. Măsurile de securitate aplicate corespund cerinţelor din standardele internaţionale, comunitare şi naţionale în domeniul securității aviației civile. 

             De asemenea, personalul de securitate aeroportuară colaborează permanent cu instituţiile şi autorităţile statutului pentru a se asigura că măsurile de securitate corespund nivelului curent de ameninţare. În acest sens personalul de securitate aeroportuară şi al instituţiilor şi autorităţilor publice cu responsabilităţi în domeniul securităţii aeronautice (Serviciul Român de Informaţii, Poliţia de Frontieră, Biroul Vamal de Frontieră, Poliția Transporturi Aeriene, Jandarmeria Română) asigură o prezenţă vizibilă la aeroport.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesaţi site-ul: https://www.sri.ro/sistemul-national-de-alerta-terorista

            În conformitate cu prevederile legale, instituția statului cu atribuții pe linia efectuării controlului de securitate este Serviciul Român de Informații.

         Pentru informaţii suplimentare referitoare la efectuarea controlului de securitate, vă rugăm să accesați site-ul: http://www.sri.ro/securitatea-aviatiei-civile

INFORMAŢII GENERALE

În Aeroportul Oradea există parcări special amenajate pentru public, o staţie pentru autobuz şi o staţie pentru autovehiculele taxi. 

Autovehiculele oprite, staţionate sau parcate neregulamentar în proximitatea aeroportului, depistate de personalul de securitate, vor fi  reclamate Poliţiei Locale Oradea.

Lăsarea bagajelor nesupravegheate în zonele publice ale aeroportului este interzisă! În situaţia depistării unor astfel de bagaje, acestea sunt considerate suspecte şi pot fi distruse din rațiuni de securitate.

Nu acceptaţi colete sau bagaje de la alte persoane, indiferent care ar fi motivul!

Aeroportul Internaţional Oradea recomandă pasagerilor să depună toate diligenţele pentru prezentarea la aeroport în timp util în vederea efectuării tuturor formalităţilor premergătoare zborului (check-in, verificarea cărții de îmbarcare, control de securitate, control de frontieră, control vamal);

Pasagerii sunt în exclusivitate răspunzători de pierderea cursei în cazul neprezentării în timp util la aeroport pentru parcurgerea formalităţilor, mai sus enumerate;

În situaţia pierderii cursei de către un pasager care nu respectă recomandările şi instrucţiunile de călătorie asumate la achiziţionarea biletului de avion, vă aducem la cunoştință faptul că operatorul aeroportuar este exonerat de orice răspundere.                                                                                            

BAGAJELE DE MÂNĂ ŞI DE CALĂ

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND BAGAJELE PASAGERILOR

Pasagerii sunt sfătuiţi să verifice regulile/politica aplicate de Transportatorul Aerian cu care urmează să călătorească, în privința bagajelor de cală şi de cabină. Acesta poate stabili propriile reguli privind bagajele pasagerilor, în funcție de tariful plătit, clasa de călătorie, ruta, tipul aeronavei, reglementările guvernamentale etc.

Pasagerii nu trebuie să accepte să transporte în bagajele proprii, sub niciun motiv, obiecte/pachete de la alte persoane, indiferent de natura relaţiilor cu acestea. De asemenea, pasagerii trebuie să evite transportul obiectelor de valoare în bagajul de cală.

După aterizare, pasagerii care au bagaje de cală NU trebuie să părăsească terminalul de sosiri decât după recuperarea tuturor bagajelor. În cazul în care există pasageri care au părăsit terminalul de sosiri fără propriul bagaj de cală, acestia vor trebui să se adreseze personalului de securitate aeroportuară aflat zona publică în vederea recuperării bagajului. ESTE STRICT INTERZIS ACCESUL PERSOANELOR DIN ZONA PUBLICĂ ÎN SALA DE SOSIRI PASAGERI.

CONTROLUL DE SECURITATE AL PASAGERILOR ŞI AL BAGAJELOR ACESTORA

 • Accesul în zona filtrelor de control de securitate este permis doar posesorilor unei cărţi de îmbarcare valabile (tipărită sau în format electronic – conform instrucţiunilor de călătorie impuse de Transportatorul Aerian) şi numai după verificarea acesteia de personalul de securitate al aeroportului.
 • Personalul de securitate aeroportuară îşi îndeplinește atribuţiile de serviciu în conformitate cu standardele internaţionale, comunitare şi naţionale din domeniul securităţii aeronautice, transpuse la nivel local în reglementări de securitate interne.
 • La filtrele de control de securitate pasagerii sunt obligați să respecte indicaţiile operatorilor de securitate;
 • Este recomandat ca persoanele cu stimulator cardiac să informeze operatorii de securitate înainte de a trece prin poarta detectoare de metale.
 • În vederea parcurgerii controlului de securitate pasagerii trebuie să-și scoată haina (sacou, geacă, pulover), cureaua, ceasul, să golească conţinutul buzunarelor, să le pună în tava de plastic special destinată şi să le prezinte separat pentru controlul de securitate.
 • Operatorii de securitate pot solicita pasagerului să înlăture şi alte elemente de îmbrăcăminte şi/sau alte obiecte, dacă este cazul.
 • Înainte de parcurgerea controlului de securitate, computerele portabile, tabletele şi alte aparate electrice de mari dimensiuni trebuie scoase din bagajele de mână și prezentate separat pentru controlul de securitate.
 • Toate lichidele, aerosolii și gelurile trebuie ambalate în recipiente individuale cu o capacitate de maximum 100 de mililitri sau echivalent şi puse într-o pungă de plastic transparentă resigilabilă cu capacitatea de maximum 1 litru, în care articolele conţinute încap confortabil şi care este complet închisă;
 • Înainte de efectuarea controlului de securitate, lichidele, aerosolii şi gelurile trebuie scoase din bagajele de mână şi supuse controlului de securitate separat de celelalte articole din bagajele de mână;   

REGULI PRIVIND TRANSPORTUL LICHIDELOR, GELURILOR ŞI AEROSOLILOR (LAG`S)

Conform prevederilor REGULAMENTULUI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1998 AL COMISIEI din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, document cu caracter public, se distinge următoarea categorie de lichide, aerosoli şi geluri: „lichide, aerosoli și geluri” (liquids, aerosols and gels – LAGs) includ pastele, loţiunile, amestecurile de lichide/solide și conținutul recipientelor sub presiune, precum pasta de dinţi, gelul de păr, băuturile, supele, siropurile, parfumurile, spuma de ras şi alte articole cu consistenţă similară;

Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesaţi următoarele link-uri:

http://www.sri.ro/securitatea-aviatiei-civile

http://www.caa.ro/media/docs/Informare_pentru_pasageri_Reguli_pentru_lichidele_transportate_ca_bagaj_de_mana_RO-27.01.14.pdf

ARTICOLE INTERZISE LA ÎMBARCARE

Pasagerilor li se interzice să dețină asupra lor sau în bagajele de cabină ce urmează a fi supuse controlului de securitate, următoarele articole:

          a. pistoale, arme de foc sau alte dispozitive care lansează proiectile — dispozitive care pot fi utilizate sau par că pot fi utilizate pentru a cauza vătămări grave prin lansarea de proiectile, inclusiv:

 • toate tipurile de arme de foc, cum ar fi pistoale, revolvere, carabine, puşti;Obiecte interzie aeroport
 • arme de jucărie, copii şi imitaţii ale armelor de foc care pot fi confundate cu arme adevărate;
 • părţi componente ale armelor de foc, cu excepţia lunetelor telescopice;
 • arme cu  aer comprimat și  cu  CO2,  cum  ar fi pistoale, puşti cu  alice, carabine și puşti şi pistoale cu bile;
 • pistoale lansatoare de rachete de semnalizare şi pistoale de start;
 • arcuri, arbalete şi săgeţi;
 • harpoane şi lansatoare de harpoane;
 • praştii şi catapulte;

b. dispozitive  cu  efect  paralizant —  dispozitive  concepute  special  pentru  a paraliza sau a imobiliza, inclusiv:

 • dispozitive cu electroşocuri, cum ar fi pistoale cu electroşocuri, pistoale paralizante (taser) şi bastoane cu electroşocuri;
 • dispozitive de asomare şi dispozitive de ucidere a animalelor;
 • substanţe chimice, gaze şi spray - uri neutralizante şi incapacitante, cum ar fi   spray - urile   cu   substanţe   iritant-lacrimogene,  spray - urile   cu   piper, spray  -urile  cu  ardei  iute,  gazele  lacrimogene,  spray - urile  cu  acid  şi spray - urile cu substanțe repulsive pentru animale;

c. obiecte cu vârf ascuţit sau cu muchie ascuţită — obiecte cu vârful ascuţit sau cu  muchia  ascuţită  care  pot  fi  utilizate  pentru  a  cauza  vătămări  grave, inclusiv:

 • topoare şi dălţi de spart gheaţa;
 • lame de ras;
 • cuttere;
 • cuţite cu lame cu lungimea mai mare de 6 cm;
 • foarfece cu  lame cu lungimea mai mare de  6  cm, măsurată de la ax;
 • echipamente de arte marţiale, cu vârf ascuţit sau cu lamă ascuţită;
 • săbii şi spade;

d. unelte de lucru — unelte care pot fi utilizate atât pentru a cauza vătămări grave, cât şi pentru a pune în pericol siguranţa aeronavei, inclusiv:

 • răngi;
 • burghie și vârfuri de burghie, inclusiv mașini de găurit electrice portabile fără fir;
 • unelte cu  lamă sau  tijă cu  o  lungime mai mare de  6  cm,  care pot  fi utilizate ca arme, cum ar fi şurubelniţe şi dălți;
 • fierăstraie, inclusiv fierăstraie electrice portabile fără fir;
 • arzătoare de sudură;
 • pistoale de împuşcat bolțuri şi pistoale de bătut cuie;

e. instrumente  contondente —  obiecte  care  pot  fi  utilizate  pentru  a  cauza vătămări grave atunci când sunt folosite pentru a lovi, inclusiv:

 • bâte de baseball şi softball;
 • ciomege şi bastoane, cum ar fi măciuci, bâte şi bastoane;
 • echipamente specifice artelor marţiale;

f. substanţe  şi  dispozitive  explozive  şi  incendiare —  substanțe  şi  dispozitive explozive şi incendiare care pot fi utilizate sau care par că pot fi utilizate pentru a cauza vătămări grave sau care pot pune în pericol siguranţa aero­navei, inclusiv:

 • muniţie;
 • capse detonante;
 • detonatoare şi fitiluri;
 • copii sau imitaţii ale dispozitivelor explozibile;
 • mine, grenade şi alte dispozitive explozibile militare;
 • artificii şi alte articole pirotehnice;
 • bombe fumigene şi cartușe fumigene;
 • dinamită, praf de pușcă şi explozibili plastici.

Pentru mai multe informații referitoare la cadrul legislativ privind securitatea aeronautică, vă rugăm să accesați link-ul: http://www.caa.ro/securitate-aeronautica/legislatie-in-domeniul-avsec

SECURITY  RULES  AT  ORADEA  AIRPORT

 

 

AIRPORT SECURITY MEASURES

 

Oradea Airport applies a series of airport security measures destined to ensure an optimal climate of security for passengers during their entire presence at the airport. The security measures applied comply with the requirements of the national, community and international standards in the field of civil aviation security.

Also, airport security staff collaborates permanently with state’s institutions and authorities in order to ensure that all security measures correspond to the current level of threat. In this regard, airport security staff, together with the staff from the institutions and public authorities with responsibilities in aeronautical security (S.R.I., Border Police, Customs, Air Transport Police, Gendarmerie) ensure a visible presence at the airport.

                For additional information, please access the following site: http://www.sri.ro/sistemul-national-de-alerta-terorista.

            According to the legal provisions, the state institution responsible for the security control activity is the Romanian Information Services.

            For additional information regarding the security control activity, please access the following site : http://sri.ro/securitatea-aviatiei-civile.

 

GENERAL INFORMATION

            At Oradea Airport there are parking facilities for the public, a bus station and also a taxi station.

            Illegally stopped, standing or parked vehicles in the airport proximity, which are observed by the airport security staff, will be notified to Oradea Local Police.

            It is forbidden to leave any luggage unattended in the airport public area(landside)! If such luggage is found, it is considered suspect and can be destroyed for security reasons.

            Do not accept any packages and luggage from other people, for no reason!

            Oradea International Airport recommends the passengers to make all the effort to arrive in time at the airport in order to accomplish all the formalities prior to their flight (check-in, boarding pass control, security control, border and customs control).

The passengers are exclusively responsible for missing the flight because of late arrival at the airport to proceed through all the formalities mentioned above.

            In case of missing the flight because a passenger does not respect flight recommendations and instructions assumed when purchasing the air-travel ticket, we inform you that the airport operator is exonerated by all charge.

CARRY-ON BAGS (CABIN LUGGAGE) AND HOLD LUGGAGE

GENERAL INFORMATION REGARDING PASSENGER`S LUGGAGE

The passengers are advised to read the rules/the policy regarding the hold and cabin luggage applied by the Air Carrier that they are going to travel with. The Air Carriers can establish their own rules regarding the passengers’ luggage, according to fees, travel class, route, aircraft type and government regulations etc.

The passengers should not accept for any reason to transport in their own luggage, any objects/packages from other people, no matter their relationships with them. Also, the passengers should avoid packing any valuable/expensive objects in their hold luggage.

After the aircraft’s landing, the passengers who possess any hold luggage should not leave the arrivals terminal unless they get all their luggage.

In case of passengers who left the arrivals terminal without all their luggage, they should address to the airport security staff from the public area(landside) in order to re-enter in the possession of their luggage. THE ACCESS FROM THE PUBLIC AREA THROUGH THE  ARRIVALS TERMINAL  IS STRICTLY FORBIDDEN!

 

THE SECURITY CONTROL OF PASSENGERS AND THEIR LUGAGGE

·         The access inside the security control area is only allowed to passengers with a valid boarding pass (printed or electronic - according to the traveling instructions imposed by the Air Carrier) and only upon the boarding pass control performed by the airport security staff.

·         The airport security staff accomplishes their duties according to international, community and national standards of the aeronautical security field, locally transposed into internal security regulations.

·         At security control filters, all the passengers should follow up the instructions of the security operators.

·         It is recommended that each person with a pacemaker device should inform the security operators before passing through the metals detecting gate.

·         In order to subject to security control, all the passengers should take off their coats (blazer, jacket, pullover), belt, watch, empty the content of their pockets, put them all inside the plastic tray and present them separately for security control.

·         The security operators can require the passenger to also remove other clothing elements and/or other items, if they consider it appropriate.

·         Before passing through the security control, all the portable computers, tablets and other large electronic devices must be replaced from the cabin luggage and presented separately for the security control.

·         All the liquids, aerosols and gels should be packed as individual containers with a maximum capacity of 100 ml or equivalent, and placed inside a resealed transparent plastic bag with the maximum capacity of 1 liter, and inside which all the contained articles fit comfortable and also the plastic bag should be properly closed.

·         Before passing through the security control, all the liquids, aerosols and gels should be removed from the cabin luggage and presented separately for security control from all the other articles inside the cabin luggage.

 

 

RULES REGARDING THE TRANSPORT OF LIQUIDS, AEROSOLS AND GELS

       According to the provisions of the Regulation (EU) 2015/1998 of the Commission from November 5, 2015, for establishing the detailed measures of implementing the basic common standards in aviation security field, which is a public document, there can be distinguished the following category of liquids, aerosols and gels: “liquids, aerosols and gels” (liquids, aerosols and gels – LAGs) include paste, lotions, mixture of liquids/solids and the content of aerosols, such as tooth paste, hair gel, drinks, soups, syrups, perfumes, shaving foam and other articles with similar consistency.

 

For more details please access the following links:

http://www.sri.ro/securitatea-aviatiei-civile

http://www.caa.ro/media/docs/Informare_pentru_pasageri_Reguli_pentru_lichidele_transportate_ca_bagaj_de_mana_RO-27.01.14.pdf

 

 

 

 

 

ARTICLES FORBIDDEN ON BOARDING

 

      All the passengers are forbidden to carry on themselves or inside their cabin luggage which are subject to security control, the following articles:

a.    pistols, firearms, or other launching projectiles devices – devices that can or appear to be used for causing serious injuries by launching of projectiles, including:

·         all firearm types, such as pistols, revolvers, rifles, guns;

·         toy weapons, copies and imitations of firearms that can be confused for real weapons;

·         component parts of firearms excepting telescopic sight;

·         air compressed and CO2 guns, such as pistols, small bullets guns, rifles and ball guns;

·         signal pistols, start pistols;

·         bows, crossbows and arrows;

·         harpoons and harpoon launchers;

·         slings and catapults;

b.    paralyzing effect devices – devices specially designed for paralyzing or immobilizing, including:

·         electroshock devices, such as stun guns, tasers and electroshock baton;

·         electrical stunning devices and killing animals devices;

·         chemical substances, gases and neutralizing and disabling sprays, such as tear-irritating sprays, piper sprays, hot pepper sprays, tear gases, acid sprays and repulsive substance sprays for animals;

c.    sharp end or sharp blade objects – sharp end objects or sharp blade objects that can be used to cause serious injuries, such as:

·         chopping objects, such as axes, hatchets and choppers;

·         axes and ice chisels;

·         shaving blades;

·         cutters;

·         knives with more than 6 cm blades length;

·         scissors with more than 6 cm blades length, measured from the ax;

·         martial arts equipments, with sharp end or sharp blade;

·         swords and slashers;

 

 

 

d.    working instruments – instruments that can be used for causing serious injuries and also for endangering the aircraft safety, including:

·         levers;

·         drills and drill ends, including wireless portable electric drilling machines;

·         instruments with more than 6 cm blades or rods length, that can be used as weapons, such as screwdrivers and chisels;

·         saws, including wireless portable electric saws;

·         burners with non variable head;

·         bolt driver and tack driver;

e.    blunt instrumentsobjects that can be used to cause serious injuries when utilized for hitting, including:

·         baseball and softball bats;

·         bludgeons and batons, such as beaters, bats and batons;

·         equipments which are specific to martial arts;

f.     inflammatory and explosive substances and devices - inflammatory and explosive substances and devices that can be used or appear to be used to cause serious injuries or which can endanger the aircraft safety, including:

·         ammunition;

·         percussion caps;

·         detonators and slow matches;

·         copies or imitations of explosive devices;

·         mines, grenades and other military explosive devices;

·         fireworks and other pyrotechnic devices;

·         smoke bombs and smoke bullets;

·         dynamite, gun powder and plastic explosives.

 

For more information regarding the legal status concerning the aeronautical security, please access the following link:

http://www.caa.ro/securitate-aeronautica/legislatie-in-domeniul-avsec

 

Footer Links - ro

ACI Europe

Aeroportul Oradea

Adresa: Strada Calea Aradului, nr. 80,
Oradea, Bihor
Telefon: +40 259 416 082 | +40 259 413 951
Email: airport @ aeroportoradea . ro
     contact @ aeroportoradea . ro

Urmăreşte-ne

Copyright © . Toate drepturile rezervate Aeroportul Oradea.