A fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul "Extindere şi modernizare suprafeţe aeroportuare la R.A. Aeroportul Oradea"

La data de 7 februarie 2014, Ministerul Transporturilor, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial-Transport 2007-2013, reprezentată legal de d-na Ramona - Nicole MĂNESCU, având funcţia de Ministru, şi R.A. Aeroportul Oradea, în calitate de Beneficiar, reprezentată legal de d-l Gheorghe PASC, având funcţia de Director General, au semnat la sediul Ministerului, Contractul de finanţare pentru proiectul "Extindere şi modernizare suprafeţe aeroportuare la R.A. Aeroportul Oradea". La semnarea contractului a participat şi d-l Cornel Popa, Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor.

Acest proiect a fost aprobat în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Transport" 2007-2013, Axa Prioritară 2 "Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport", Domeniul Major de Intervenţie 2.4 "Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian".

Prin acest contract, aeroportul va beneficia de fonduri europene pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii aeroportuare, respectiv execuţia unei piste noi, având o lungime de 2.100 m şi o lăţime portantă de 45 m, a două căi de rulare la aceasta, precum şi realizarea unei platforme de îmbarcare-debarcare care să poată asigura staţionarea unui număr de 6 aeronave şi a unui sistem de balizaj luminos de categ. II. Totodată va fi realizat şi un sistem de iluminat pentru platforma de îmbarcare – debarcare, cu piloni de iluminat echipaţi cu proiectoare. Capacitatea portantă a noilor suprafeţe aeroportuare va avea o cifră PCN 55 care va permite operarea unor aeronave având litera de cod "C" (Boeing 737 sau Airbus 320).Toate aceste lucrări vor fi corespunzătoare normelor Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (ICAO) şi Reglementărilor Aeronautice Civile Române RACR.

Termenul de execuţie a lucrărilor pentru proiectul menţionat este de 18 luni de la atribuirea contractului de execuţie. Pe lângă lucrările propriu-zise vor fi achiziţionate şi alte servicii necesare implementării proiectului în termen.

Modernizarea Aeroportului Oradea va avea ca impact creşterea numărului de pasageri de pe acest aeroport, factor care va contribui la dezvoltarea locală.

Semnare finantare - Aeroportul Oradea

Valoarea totală a proiectului este de 129.709.555 lei, din care 81.601.511 lei constituie finanţare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, suma de 35.181.349 lei fiind asigurată de la Bugetul de Stat (din care suma de 22.701.118 lei pentru acoperirea cheltuielilor cu taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile) şi suma de 12.926.695 lei prin contribuţie din partea Consiliului Judeţean Bihor şi a beneficiarului de proiect (din care suma de 11.006.659 lei reprezintă cheltuieli neeligibile şi taxa pe valoarea adăugată aferentă).

Persoane de contact:
Gheorghe Pasc – Director General, R.A. Aeroportul Oradea,
Marian Ghitea – Manager Proiect, R.A. Aeroportul Oradea,
Monica Musca – Ofiţer pentru publicitate, R.A. Aeroportul Oradea
Fax: 0259/455.641; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Comunicatul de presă oficial


Semnare finantare - Aeroportul Oradea Semnare finantare - Aeroportul Oradea

ACI Europe

Aeroportul Oradea

Adresa: Strada Calea Aradului, nr. 80,
Oradea, Bihor
Telefon: +40 259 416 082 | +40 259 413 951
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Urmăreşte-ne

Copyright © . Toate drepturile rezervate Aeroportul Oradea.
Web Hosting & Design by Weblike PRO | Proper Marketing-Events