Proiect Spice

(Synchronized PBN Implementation – Cohesion Europe)

Proiectul Spice face parte din etapa de implementare a programului SESAR (Cerul Unic European) care vizează creșterea eficienței gestionării traficului aerian și a serviciilor de navigație aeriană prin reducerea fragmentării spațiului aerian european. Obiectivul proiectului este de a moderniza sistemul european de management al traficului aerian (air traffic management – ATM).

Aeroportul Internațional Oradea este afiliat la Asociația Aeroporturilor din România, entitate care reprezintă aeroporturile, având calitatea de beneficiar în cadrul proiectului SPICE, având alocată finanțare de la Comisia Europeană prin Programul CEF.

Proiectul SPICE vizează implementarea unui sistem de navigație aeriană modern, bazat pe performanță PBN ce exploatează capacitățile avansate de navigație (RNAV) al aeronavelor, pentru a permite proiectarea eficientă a spațiului aerian și sistematizarea rutelor de trafic aerian în vederea optimizării spațiului aerian disponibil.

Prin proiectul SPICE, este asigurată o finanțare la nivel național în valoare totală de 1.797.070 Euro acordată beneficiarului, reprezentând cofinanțarea de 85% alocată de către Uniunea Europeană prin intermediul programului Connecting Europe Facility ce urmează a fi implementat în perioada 17.02.2016 - 31.12.2020.

În cadrul acestui proiect coordonat de EUROCONTROL (Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene) sunt implicați:

  • 5 operatori de transport aerian Aegean, Blue Air, Regional Air Service, SATA, Tap Portugal
  • 5 administratori de trafic aerian DCAC, HCAA, LPS SR, NAV Portugal, ROMATSA
  • Asociația Aeroporturilor din România (AAR)
  • Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

La nivelul României, proiectul constă în derularea unor serii de activități pentru a proiecta, aproba și opera sisteme RNAV SID/ STAR și proceduri (RNP APCH LNAV, LNAV /VNAV, LP și LPV minimă) folosind semnalul GNSS (EGNOS). Obiectivele proiectului presupun colectarea datelor prin studiile de obstaculare corespunzătoare aeroporturilor participante în proiect, proiectare, codificare și avizarea echipamentelor pentru implementarea PBN. Punerea în aplicare a activităților proiectului vor permite controlul operațiunilor din cadrul spațiului aerian românesc cu ajutorul PBN, permițând astfel traiectorii mai sigure și eficiente, totodată cu reducerea ratei de ratare și redirecționare.

Aeroportul Internațional Oradea, afiliat AAR, este implicat în acest proiect prin efectuarea ”Studiului de teren și obstaculare” inclusiv asigurarea mentenanței anuale a acestuia. Această activitate revine Asociației Aeroporturilor din România în calitate de beneficiar al proiectului și este desfășurată prin intermediul fiecărui aeroport afiliat.

Funcție de resursele financiare ce vor fi alocate și aprobate prin bugetul estimat la nivelul regiei, în vederea achiziției serviciilor de specialitate ce vor fi efectuate cu un agent aeronautic autorizat AACR, R.A. Aeroportul Internațional Oradea va efectua studiul de obstaculare și mentenanța acestuia, activități programate pe durata perioadei de derulare a Proiectului SPICE, conform următoarei planificări:

Tipul activității2017201820192020
Obstaculare (O)Perioada (trimestru)-Trim. II--
Buget estimat (lei)-138.000--
Mentenanță (M)Perioada (trimestru)--Trim. IITrim. II
Buget estimat (lei)--70.00070.000

ACI Europe

Aeroportul Oradea

Adresa: Strada Calea Aradului, nr. 80,
Oradea, Bihor
Telefon: +40 259 416 082 | +40 259 413 951
Email: airport @ aeroportoradea . ro
     contact @ aeroportoradea . ro

Urmăreşte-ne

Copyright © . Toate drepturile rezervate Aeroportul Oradea.